Sismoloji

Dersin amacı : Bu derste öğrencilerin sismolojinin temel prensiplerini, Sismik dalga türlerini, hareket denklemlerini, kayıt sistemlerini, deprem türlerini, episantır ve oluş zamanı belirleme tekniklerini, sismoloji ile yerin iç yapısının belirlenmesini, kaynak parametre ve modellerini, odak mekanizma çözümlemelerinin el ve program yardımıyla nasıl çözümlendiğini, odak mekanizmaları ile tektonik yorumun nasıl yapıldığı konularını bilmeleri amaçlanmaktadır.
Konu başlıkları:
1.Esneklik kuramına giriş
2.Elastik dalga denkleminin elde edilmesi ve çözümleri
3.Cisim
4.Yüzey ve kanal dalgaları 
5.Deprem oluşumu
6.Magnitüd,
7.Enerji
8.Şiddet 
9.Yerkabuğu
10.Manto