Dersler

Jeofizik Mühendisliği Bölüm Dersleri İçerikleri

Diğer Kaynaklar

[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-wpbeginner” info_title=”Georadar” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/georadar” info_desc=”Georadar (GPR) gömülü yapıların rahatlıkla ve yüksek çözünürlükte bulunması, jeolojik sınırların tespiti gibi bir çok alanda kullanılan bir Jeofizik yöntemdir.” btn_text=”Devamı…” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-wpforms” info_title=”Paleosismoloji” info_desc=”Paleosismoloji yakın geçmişte meydana gelmiş olan tahrip edici depremlerin belirlenmesi ve tarihlenmesinde kullanılan en önemli yöntemlerdir. ” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/paleosismoloji” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-assistive-listening-systems” info_title=”Yer Fiziği” info_desc=”Plaka tektoniği kuramına göre ilk başta kıtalar nasıl durumdaydı? Son şeklini aldığında kaç kıta haline dönüştmüştür.” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/yer-fizigi” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-first-order” info_title=”Maden Yatakları” info_desc=”Mineral üretimi yapılabilen minerallere cevher denir. Minerallerin yer kabuğunda bulundukları ortalama değerden çok fazla bir değerde konsantre olmalarından maden yatağı oluşur. ” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/maden-yataklari” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-refresh” info_title=”Hidrojeoloji” info_desc=”Kısaca okyanuslardan gelen suyun, güneş ışığından aldığı güç ile atmosfere, atmosferden kıtalara ve sonra yeniden okyanusa geri dönmesi olayına hidrolojik döngü denir.” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/hidrojeoloji/” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-share-square-o” info_title=”Kuyu Logları” info_desc=”Açılan sondaj kuyularında, geçilen birimlerin litolojik, petrofizik ve kimyasal özelliklerindeki
değişimlerin derinliğin fonksiyonu olarak ölçülmesine KUYU LOGU denir” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/kuyu-loglari/” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-instagram” info_title=”Coğrafi Bilgi Sistemleri” info_desc=”Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/cografi-bilgi-sistemleri/” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” info_title=”Foraminifer Kavkı Biyometrisi Ders Notları” info_desc=”Foraminiferler genellikle kalsiyum karbonat (CaCO3) testlidir, fakat testlerin bir kısmı da deniz tabanındaki çimentolanmış partiküller veya organik malzemelerden oluşabilir.” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/foraminifer-kavki-biyometrisi-ders-notlari/” font_icon=”fa fa-envira” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-tint” info_title=”Mineroloji ve Petrografi” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/mineraloji-ders-notlari/” info_desc=”Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik maddedir.
1-Yer Kabuğunu oluşturan mineral grupları nelerdir?
2-Kayaç Yapıcı Mineraller Nelerdir?” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-tint” info_title=”Manyetik Prospeksiyon” info_desc=”Manyetik ölçümün amacı, yerkürenin manyetik alanında ortaya çıkan ve tabandaki kayaçların manyetik özelliklerinden kaynaklanan anomalilere dayalı olarak yer altı jeolojisini incelemektir.” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/manyetik-prospeksiyon/” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-download” info_title=”Yer Kürenin Yapısı” info_desc=”Yerküre’nin iç yapısının incelenmesinde pek çok yöntem geliştirilmiş olup bunlardan en gelişmiş olanı jeofiziksel yöntemlerdir.
Dünya’nın iç yapısını belirlemede kullanılan jeofizik çalışmalar” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/yer-kurenin-ic-yapisi/” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-pied-piper” info_title=”Türkiye’nin Depremselliği” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/turkiyenin-depremselligi/” info_desc=”Deprem riski:Deprem tehlikesinin gerçekleşmesi durumunda, ekonomik ve sosyal kayıpların meydana gelme olasılığıdır.Bu çalışmaların temelini sismik tehlike analizleri oluşturur.” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-question-circle-o” info_title=”Jeofizikte Yer Manyetik Alan” info_desc=”Manyetizma: Mıknatısları ve manyetik alanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Manyetik Alan: Kuvvet çizgilerinin geçtiği kabul edilen bölgenin tümüne, manyetik alan denir.” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/jeofizikte-yer-manyetik-alan/” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” font_icon=”fa fa-ban” info_title=”Minerallerin Özellikleri” info_desc=”Minerallerin özellikleri,Minerallerin bileşimi,Kimyasal Bağlar, İyonik bağlar,Kovalent bağlar, Diğer bağlar Oksitler,Silikatlar,Sülfürler,Karbonatlar,Hidroksitler Sülfatlar ve Kromatlar,Doğal Elementler,Volframatlar ve Molibdatlar Fosfatlar, Arsenatlar ve Vanadatlar
” btn_text=”Devamı…” btn_url=”http://emrahmurat.com.tr/mineraller-ve-ozellikleri/” btn_bg=”#46b3db”]
[mvc_infobox info_opt=”show_icon” font_icon=”fa fa-pencil-square-o”]