Jeofizik verilerin yorumlanması için yazılım yaygındır. Uygulamanın doğasına bağlı olarak, jeofizikte birçok farklı yönleri kapsar. Bu programların çoğu sismik veri yorumlaması içindir. ZOND yazılım paketi, esas olarak yakın yüzey jeofiziğine yöneliktir.

Paket, 21. yüzyılda geliştirildi ve elektrik arama, sismik, manyetik ve yer çekimi araştırmalarına yönelik uygulamaları içeriyordu. Ana odak DC ve AC direnç yöntemleri üzerindedir, ancak yakın gelecek için sismik yorumlama modülleri planlanmaktadır.

Yazılımın geliştirilmesi sırasında, kullanıcı dostu bir arayüze ve kullanım kolaylığına, görselleştirme olanaklarının çeşitliliğine ve ön veriler için muhasebeleştirmeye özel bir odak oluşturuldu. Sondaj deliği ve diğer jeolojik veri haritalarının çeşitli varyantları dahildir. Tercümanın kesit türüne ilişkin fikrine bağlı olarak, programlar kullanıcıya belirli veri yorumlama algoritmalarını seçme seçeneği sunar. Kullanımı kolay kontrol sistemleri, kullanıcının jeofiziksel veya jeolojik olarak geçerli olan çok sayıda eşdeğer sonuç arasından seçim yapmasına olanak tanır.

Kullanıcı dostu sezgisel arayüz ve geniş veri sunumu seçenekleri jeolojik problemlerin maksimum verimlilikle çözülmesini sağlar. Tüm ZOND programları aynı prensip kullanılarak oluşturulmuştur. Bu nedenle, bir uzmanlaşarak diğer programlarla kolayca çalışabileceksiniz. Programlar birbirlerini “anlarlar”, bu da programlar arasında farklı yöntemlerden veri alışverişine olanak tanır, veri yorumlamasına daha bütünsel bir yaklaşımı teşvik eder.
ZondST2D, kırılmış feragat yöntemiyle 2B veri işleme ve sismik tomografinin yorumlanması için tasarlanmıştır. Birkaç seçenek var:

Zemin profilleri;
Su yüzeyi;
Downhole;
Crosshole.
Yazılım iki ana modüle ayrılmıştır. İlk modül seyahat süresini (korelasyon) belirlemek için kullanılır. İkinci modül sismik tomografinin direkt ve ters problemlerini çözmek için kullanılır.
Sismogramların işlenmesi için, seyahat süresinin belirlenmesi sürecini basitleştirmek ve otomatikleştirmek için tasarlanmış özel bir arayüz geliştirilmiştir. Vakıf, sık kullanılan işlevleri görselleştirmek ve bunlara erişmek için çeşitli yollara odaklanır.

Doğrudan ışın izleme problemini çözmek için özel bir algoritma algoritması algoritması kullanılır (En kısa yol yöntemi). Bu algoritma hızlıdır ve hesaplamaların kontrollü doğruluğu vardır.

ZondST2d, topografya ve diğer destekleyici bilgileri ayarlamak için çeşitli seçenekler de dahil olmak üzere farklı gözlem sistemlerini kolayca birleştirmeyi sağlayan basit ve anlaşılır bir veri formatı kullanır. Ayrıca desteklenen, iyi bilinen veri formatlarıdır.

Ana hedef, hız profilinin parametrelerini geri yüklemek olduğu için, ZondST2d, ters problemi çözmek için çeşitli seçenekler sunar, bunların en önemlileri şunlardır: düzleştirme inversiyonu – düzlem için blok ve odaklama için, hızın düzgün bir şekilde dağıtılması için derinlikli parametreler.

Yazılım geliştirme sırasında apriori bilgilerinin entegrasyonuna özel odaklanılmıştır. Ters jeofizik problemlerin denkliği nedeniyle, sonuçların kalitesi apriori verilerinin miktarına bağlıdır. ZondST2d’de, inversiyon referansı olarak bir öncül model kullanarak, ağırlık ölçümleri için seçenekler, tek tek hücrenin özelliklerinin değişikliklerine yönelik sabitleme ve sınırlar ayarlama seçenekleri vardır. Ayrıca, program gürültü bileşeninin sağlam değerlendirme çerçevesini uygulamaya koymuştur. Ayrıca, ölçüm sonuçlarını diğer yöntemlerle ve sondaj verileriyle içe aktarmak ve görüntülemek de mümkündür; bu da veri yorumlamasına daha entegre bir yaklaşıma katkıda bulunur.