SeisImager/2D Refraction Data Analysis Software

 

SeisImager/2D (datasheet en Español) is a robust and comprehensive package including three methods for refraction data analysis, including time-term inversion, the reciprocal method, and tomography. It also includes modeling, filtering, and a host of other features.

SeisImager is compatible with 32-bit and 64-bit Windows XP, Vista, and 7.

 

SeisImager/2D Installer – SeisImager_0416.msi

 

 

Araziden alınan Sismik Profiller veri işlem aşamalarında öncelikle Seisimager adlı programı içerisinde

Pickwin (Pick First Breaks or Dispersion Curves) modülüne veri çağırma işlemi yapılır.

 

Pickwin (Pick First Breaks or Dispersion Curves) ile ilk varış zamanları işaretlenir ve gerekli görüldüğü yerlerde

(gürültü vs arındırıldıktan sonra) piklerde düzeltme yapılır.

 

Pik yerleri işaretleme yapıldıktan sonra Linear velocity line tuşuna basılır ve piklere çakışık yaklaşık lineer doğru çizilir.

Buradan tabakaya ait hızlar hesaplanır.

 

Hızlar hesaplandıktan sonra Sismik Parametre programında (Excel) hızlar yerine konularak parametreler

hesaplanmaktadır ve hız zaman grafikleri çizdirilmektedir.