REFLEXW-Verileri içe aktarın ve ilk başlangıçları seçin (2B veri-analizi)

1. 2Ddataanalysis modülüne giriniz.

2. İçe aktarma seçeneğini etkinleştirin.

3. İçe aktarma menüsünde aşağıdaki seçenekleri seçin (yukarıdaki şekil):

veri türü: tek çekim

rec.start: alıcı hattının başlangıcı

rec.end: alıcı hattının sonu

shot-pos .: vuruşun pozisyonu

outputformat: yeni 32 bit floating

Daha yüksek bir veri çözünürlüğü için işaret SEGY veya SEG2-verileri için dikkate alınmak üzere: Orijinal veri, UNIX (etkinleştirme seçeneği) veya DOSmachines (devre dışı bırakma seçeneği) kaynaklanıyorsa, swap byte seçeneği kontrol edilir. Eğer dönüştürme başarısız olursa bu parametreyi değiştirmeyi deneyin. Aşağıdaki çizim seçenekleri (sağdaki resim) ayarlanmalıdır (seçenek içe aktarma menüsünde etkinleştirilebilir (yardım seçeneğinin altındaki hız düğmesi): Plotmode: Wigglemode tracenormalize aktif XYScaledPlot aktif

4. Reflex’e Dönüştür seçeneğini etkinleştirin ve dosya listesinden istenen orijinal veri dosyasını seçin.

 

REFLEXW, her iz ile saklanan bireysel izleyici koordinatlarını kullanır Daha fazla seyahat süresi analizi için. Yukarıda tanımlanan koordinatlar (shot-pos. ve rec.start ve rec.end) sadece başlık koordinatları olarak adlandırılır ve traceheader koordinatlarını gerçekleştirmek için kullanılır (aşağıya bakınız). REFLEXW otomatik olarak atış ve alıcı pozisyonlarında okur Bunlar, orijinal dosyalar içinde tanımlanmışsa ve bunları içine kaydederse, bireysel izler izleme başlığı koordinatları. İçe aktarma işleminden sonra izleme üst bilgisi koordinatları bir tablo içinde otomatik olarak gösterilir. Traceheader koordinatları doğru değilse (örneğin saklanmadıkları için) orijinal dosyalarda) bu koordinatlar ayrı olarak tanımlanmalıdır:

a. Tablo içinde, içindeki dosya tanıtıcısından seçenek güncellemesini kullanın. UpdateGroupBox ve sonra gerçekleştirmek için değişiklikleri kaydedin traceheadercoordinates, girilen dosya başlığı koordinatlarına dayanır pozisyonu, rec. başlangıç ve bitiş, yukarı bakın).

b. traceheader menüsünde. Traceheader menüsü içine girilir ShowTraceHeader seçeneğini kullanarak dosya başlığı menüsü. Burada farklı gerçekleşme seçenekleri mevcuttur. Dosya katmanı, ASCII dosyası seçebilir ya da masa ve sonra gerçekleştirmek için düğmeye güncellemelisiniz traceheader koordinatları. Bireysel seçeneklerin daha ayrıntılı bir açıklaması için Lütfen traceheader menüsünün çevrimiçi yardımına bakın.

5. Gerekirse herhangi bir işlemi yapın veya dosya başlığı içindeki ayarları değiştirin. (seçenek düzenleme / dosya başlığı), ör. başlangıç zamanı, … Not: Verilerin filtrelenmesi yol açabilir ilk gelenlere yanlış!

6. İlk gelenleri seçin ve bunları dosyaya kaydedin. – Verilerin görüntülenmesini ayarlamak için gerekirse PlotoptionsMenu kullanın. İlk gelenlerin tanımlanmasını kolaylaştırır. (Ör., Ölçeği 70 olarak ayarlayın ve 100 ve negatif doldurun.) – Seçim üzerine tıklayın ve ilk gelenleri seçin (aşağıdaki soldaki şekle bakınız). Çekim noktasına yakın izler için, önce doğru olanı seçmek farklı olabilir varış. Bu gibi durumlarda toplama yapmak yerine bu izleri atlamak daha iyi olabilir. Yanlış olaylar Sıfır yolculuk süreleri daha sonra modülde eklenebilir seyahat süresi analizi, aşağıya bakınız. – Seçeneği kaydet seçeneğini kullanarak kaydedin. Kullanmak için tavsiye edilir Seçimleri kaydetmek için otomatik isim. Katmanın girilmesi gerekli değildir kaydetme seçimi menüsündeki sayı ve hız. Bu parametreler sadece yansıma verileri için gereklidir (aşağıdaki sağ şekle bakınız).

7. İstenen tüm çekimler için bu prosedürü yapın. Sonra seçilen yolculuk saatleri hazır yorumlama için.

 

8.Her çekim için basit bir intercepttime yorumlama gerçekleştirebilirsiniz. 2D-dataanalysis modülünde. Bu amaçla çekim istedi, seçeneği gir analiz / hız adaptasyonu ve seçeneği etkinleştir müdahale zamanı analizi. şimdi Verilere tıklayın ve tıklatılmış fare ile imleç ilk bükme noktasına kadar ve fare düğmesini bırakın. Sadece üzerine tıklamayın bükme noktaları çünkü bu Yanlış hızlar verir. ilk nokta otomatik olarak zaman sıfır ve atış konumu. Serbest bırakıldıktan sonra ilk başta fare tuşu bükme noktası tekrar sol fare tuşunu etkinleştirir ve bir sonraki bükülmeye geçer basılmış fare düğmesi ile nokta, vb. Bunlardan elde edilen hızlar ayarlar derinlikle artmalıdır. Ayarları bitirdikten sonra derinlik ve hesaplanan 1D-modelinin hızları bir pencerede gösterilir. Dikkat edilmesi gerekenler: Eğer jeofon pozisyonları eşit değilse buradaki izleri çizmek için plotoption traceheader mesafelerini etkinleştirin traceheader mesafe pozisyonlarında saklanan pozisyonlar (mesafe pozisyonu) eşit rec.x konumu olmalıdır). 1. 2D-dataanalysis modülüne giriniz

 

Toplanan seyahat zamanlarının yorumlanması (bitti modül seyahat süresi analizi içinde 2D)

1. Modül sürüş zamanı analizini giriniz.

2. İstenen seyahat zamanlarını yükleyin. birlikte yorumlanacak – seçenek dosya / yük seyahat zamanları – çoktan seçmeli shift veya ctrl tuşunu kullanarak. Verileri ‘refraksiyonda görüntülemek için mod ‘(yani zaman ekseni yukarı bakacak şekilde) lütfen arsa seçeneğini etkinleştirin FlipYAxis. Renkli seçeneği ise aktif, her çekimde görüntülenir belli bir renk. Bu bir ilk elde edilmesine yardımcı olabilir Toplanan seyahat zamanlarına genel bakış.

3. Sıfır eklemek için edit / InsertshotZerotraveltime seçeneğini kullanın Bu sıfır sürüş süresi hala tanımlanmamışsa tüm atış noktalarında yolculuk süresi. Bu kullanışlı En üst katın hızlarını daha iyi tespit edebilmek için.

 

4. Bir araya getirilen seyahat zamanları için bir dosya adı girin ve bunları kaydedin. disk.

5. Katmanı-no’yu 1’e artırın.

6. İstenen seyahat zamanlarını katman 1’e atamak için seçenek atamasını etkinleştirin. (Şimdi renkli seçeneği devre dışı bırakmak tavsiye edilir.)

7. Seyahat zamanlarını 1. katmana atayın. Farklı olasılıkları kullanarak. Tek çekimin tüm hareket zamanlarını atama belirgin bir değişime kadar hareket zamanı eğrisinde hız oluşur. Bu değişiklik bazen belirlemesi kolay değil. Kullan seçenekler İleri, Geri ve devam et daha iyi bir tanım için son çekim Bu veri parçaları, seçim pozisyon iyi tanımlanmamıştır (ör. örtüşen dosyalar) – daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma başvurunuz. 1. katmana atanan seyahat süreleri vurgulanır (varsayılan renk yeşil), kaydet traveltimes. Alıcı hattının dışındaki çekimler için bu seyahat sürelerini atama sadece eklenmiş ve en az bir ek gerçek olmayan veri noktası (bu örnekte 12 ve 13 nolu atışlar) çünkü o zaman yanlış bir hız sonuçlanır.

 

8. İlk katman için ters çevirme yapmak için seçeneği birleştirin. Eğer hayırsa topografya verilir, CombinePanelLayer1’de topografiyi aktive etmeyin. Topografya verilirse, lütfen VI bölümüne bakınız. (Dikkate alınmak gerekirse: İlk katın tersine çevrilmesi sadece kararlılıktan oluşur. hızın

9. wavefront-inversiyonunu ve yeni bir pencereyi (modelleme) etkinleştirin pencere açılır ve bir model otomatik olarak oluşturulmuştur. Atanan lineer regresyon analizinden alınan hızları içeren katman traveltimes.

10. Eğer modelde bazı değişiklikler yaparsanız İstediğiniz (örneğin, bazı istenmeyenleri kaldırın) hız noktaları, model büyüklüğünü uyarla – için düşünülmelidir: seçenek topografisi devre dışı bırakılmalıdır. İçinde zmax’ı artır tüm katmanların tersine çevrilmesi Bu derinlik aralığına düşmek. 11. Bir model dosya adı girin ve bunu kaydedin diskte model.

 

12. Modelleme penceresini kapatın.

13. Katman-no’yu artırın. 2’ye.

14. İstenen hareket zamanlarını katmana atamak için seçenek atamasını etkinleştirin. 2.

15. 1. katmana gelince, kullanarak katman 2’ye seyahat süreleri farklı olasılıklar. Seyahat zamanları 2. katmana atanacak vurgulanmış (varsayılan renk mavisi). Seyahat zamanlarını kaydedin. 16. seçeneği birleştirmek etkinleştirin için inversiyon yapmak için ikinci katman.

17. Yönlendirmeyi girin ve ters atış sayıları – bunlar Sayılar yapmak için aralığı tanımlar gerçek katmanın ters çevrilmesi.

18. Autocombine seçeneği seçildiğinde oluşan seçeneği etkinleştirin – komple kombine traveltimecurve (ileri ve geri) üretilir ve toplam ileri ve geri hareket zamanları gösterilir.

 

19. Toplam ileri ve ters seyahat zamanları farklı önemli ölçüde (ör. 5’ten fazla ms) seçenek dengesini etkinleştir ileriyi dengelemek için ve seyahat zaman dilimlerini tersine çevir. Büyük bir fark olabilir fark nedenleri: – Seçimlerin yanlış atanması – arasındaki çok büyük boşluklar alır (bir enterpolasyon olmalıdır mümkünse kaçınılmalıdır) – 3D efektler Her durumda, inversiyon daha doğru, ileri ve geri arasındaki fark daha küçüktür traveltimes. Fark çok büyükse, inversiyonu gerçekleştirmek faydalı olabilir birkaç bölüm için.

20. wavefront-inversiyon seçeneğini etkinleştirin – bir dosya seçim penceresi açılır ve önceden yorumlanmış olan ilk katmanı içeren model dosyasını seçmelisiniz.

21. Seçilen model dosyası modelleme penceresinde gösterilir – tersine çevirme RayGroupBox içinde manuel olarak başlatılmalıdır. modeli. Dikkate alınması gerekenler: max. modelin derinliği böyle seçilmelidir maks. Tersine çevrilecek olan katman sınırının tahmini derinliği bu maks. derinlik değeri.

 

22. Wavefront-inversiyonu için (örn., 0.5 m) istenen artış DeltaX’ini girin. ve yeni refrakter için beklenen farklı hızlar.

23. Seçenek başlangıcını kullanarak wavefront-inversiyonunu başlatın. Not: inversiyon ise başarısız olursa (uygun bir maksimum derinlik değerleri ayarlamamış olmasından dolayı) seçenekler, inversiyonu ikinci kez başlatmaya başlar. Bunun yerine, lütfen modelleme penceresini kapatın ve tekrar wavefront-inversiyonunu etkinleştirin Tekrar inversiyonu başlatmak için modul (2’den 20’ye) modülün yolculuk zamanı analizi (2D).

24. İnversiyonun sonunda için hız belirleme menüsü katman 2 hızı belirir. Eğer farklı girilen sayı hızlar (Madde 22’ye bakınız) daha büyüktür 1 seyahat saatleri otomatik olarak alt bölümlere ayrılır farklı doğrusal regresyon sayısı hangi olabilir eğrileri etkileşimi interaktif olarak değiştirin ve sadece üzerine tıklayarak son pozisyon ve basılı sol fare ile çizim buton. Eğer onunki, kapat. inversiyon bitmiş ve yeni Katman sınırı modele çizilir. İçin birden fazla hız varsa Refrakter seçilmişti farklı hatları interaktif olarak seçmek mümkün En uygun

 

25. Ters çevrilmiş sınırı, model sınırlarına getirin (seçenek hor.extrap. Veya Ekstrapolate) ve isterseniz modelin bazı değişikliklerini yapın – örneğin: Yumuşatma genellikle yararlıdır ve bazen dış sınırlarda bazı eserler ortadan kaldırılması gereken oluşur.

26. Eski veya başka bir dosya adını kullanarak modeli kaydedin.

27. Modelleme menüsünü kapatın.

28. Sonraki katmanlar için adım 13 – 27’yi tekrarlayın. Geri kalan tüm seyahat süreleri Son katman (ör. katman 3), Tüm atamaları atamak için atamak.

29. Tamamladıktan sonra ters model tersine çevirmeli modelleme menüsündeki ileri raytracing kullanarak daima kontrol edilir (ve gerekirse değiştirilir),

 

Reflexw-Demo

user-id: 0
password: demo