1. Abak Değerlendirme Düzenleme:  ● Logaritmik çizim ● Eğri değerlendirme ● Eğri tipleri ● Abak Örnekleri
2. Logaritmik Çizim Elektrik yöntem ile arazide toplanan veriler log-log kağıtlara çizilir. Bunun iki önemli nedeni vardır. 1) Görünür özdirenç ve açılım uzaklığının (AB/2) geniş bir aralıkta değişmesi halinde, G.Ö eğrisinin çiziminin olanaklı olması ve küçük açılım değerleri için özdirenç değişimlerinin duyarlılıkla belirlenebilmesidir.
3. Logaritmik Çizim 2) Çift logaritmik bir kağıda çizilmiş bir eğrinin yatay ve düşey eksenlerinde gösterilen büyüklüklerin birer sabit ile çarpılmaları durumunda eğrinin şeklinin değişmemesi yalnızca yerinin kaymasıdır. Bu özellik çakıştırma ile yoruma izin verir.
4. Arazi Ölçü Karnesi Örneği
5. Log-Log örneği
6. Log-Log örneği
7. Logaritmik eksenin hesaplaması Matlab loglog(x,y), semilogx(x,y), komutları kullanılarak çift logaritmik ya da yarı logaritmik çizimler elde edilebilir. Ayrıca linspace komutuna benzer olarak logspace(0,2,25) komutu 1 ile 100 arasında 25 adet eşit aralıklı veri üretir. Lineer eksende gösterimi Logaritmik eksende gösterimi
8. Verilerin Logaritmik Kağıda Çizimi
9. Verilerin Logaritmik kağıda çizimi AB/2(m) Rho(ohm.m) 1 20 2 22 3 26 4 31 5 36 6 40 8 48 10 55 15 66 20 74 25 79 30 83 40 88
10. Verilerin Logaritmik kağıda çizimi AB/2(m) Rho(ohm.m) 1 20 2 22 3 26 4 31 5 36 6 40 8 48 10 55 15 66 20 74 25 79 30 83 40 88
11. Verilerin Logaritmik kağıda çizimi AB/2(m) Rho(ohm.m) 1 20 2 22 3 26 4 31 5 36 6 40 8 48 10 55 15 66 20 74 25 79 30 83 40 88
12. Verilerin Logaritmik kağıda çizimi AB/2(m) Rho(ohm.m) 1 20 2 22 3 26 4 31 5 36 6 40 8 48 10 55 15 66 20 74 25 79 30 83 40 88
13. AB/2(m) Rho(ohm.m) 1 20 2 22 3 26 4 31 5 36 6 40 8 48 10 55 15 66 20 74 25 79 30 83 40 88 Verilerin Logaritmik kağıda çizimi
14. AB/2(m) Rho(ohm.m) 1 20 2 22 3 26 4 31 5 36 6 40 8 48 10 55 15 66 20 74 25 79 30 83 40 88 Verilerin Logaritmik kağıda çizimi
15. AB/2(m) Rho(ohm.m) 1 20 2 22 3 26 4 31 5 36 6 40 8 48 10 55 15 66 20 74 25 79 30 83 40 88 Verilerin Logaritmik kağıda çizimi
16. AB/2(m) Rho(ohm.m) 1 20 2 22 3 26 4 31 5 36 6 40 8 48 10 55 15 66 20 74 25 79 30 83 40 88 TAMAMLANAN ÇİZİM
17. Eğri Değerlendirme Adımları
18. Eğri Değerlendirme Adımları 1) Arazi verisi çift logaritmik kağıda çizilir. 2) Ana abak alınır ve ilk çakıştırma elde edilir ve + işareti loglog üzerine işaretlenir ve eğri takip edilerek, bu eğrinin yatay olduğu hizaya 2 yazılır. 3) Yardımcı abak şeçilir. 3 adet yardımcı abak olduğu için eğrinin durumuna göre uygun biri alınır. Yardımcı abak alındıktan sonra 1. adımda işaretlenen 2 hizasından eğri başlangıçta işaretlediğimiz + işaretine kadar kesikli çizgilerle belirlenir.
19. Eğri Değerlendirme Adımları 4) Her zaman,her işlemde abak ve loglog kağıdın eksenleri birbirine dik olmalıdır. Ana abakta ikinci çakıştırma yapılırken, bir önceki kesitli çizgi baz alınır. İkinci + işareti bu eğri üzerinde olmalıdır. Benzer şekilde bu eğrinin yatay olduğu yere 3 konulur. 5) Derinlik düzeltmesi hangi abak kullanılarak yapılmışsa, okuma o abaktan yapılır. Düzeltme yapılacak + derinliğin bir önceki + seviyesine kadar yapılır. 6) İşlemlere benzer şekilde devam edilir.
20. Eğri Değerlendirme Adımları 7) İlk özdirenç ve derinlik okuması ilk + işaretinin eksen değerleridir. 8) İkinci + işaretinin asimptot değerinden özdirenç değeri hesaplanır veya okunur, derinlik ise ilgili yardımcı abaktan okunmalıdır. 9) Yardımcı abak alındıktan sonra ilk + işareti abağın + işareti ile çakıştırılır, daha sonra diğer + işareti yani derinlik düzeltmesi yapılacak + dan çıkılan eğri diğer + işareti seviyesine kadar çıkılır ya da inilir (eğri tipine göre) ve bu değer derinlik değeri olarak yazılır.