Yer Fiziği

 

1.Plaka tektoniği kuramına göre ilk başta kıtalar nasıl durumdaydı? Son şeklini aldığında kaç kıta haline dönüştü ve isimleri nelerdir?

Plaka tektoniği teorisine göre, kıtalar ilk başta pangea adıyla tek parçaydı. Tetis denizi vardı. Litosfer on iki kadar rijit plakaya bölünmüştür. Plakalar, kısmen sıvı halde ve zayıf astenosfer üzerinde kayarlar. Kıtalarda bu kayan plakalardan birinin içine gömülmüş bir şekilde ve pasif olarak sürüklenirler. Günümüzde dünya 7 kıtaya ayrılmıştır.  Bunlar; Afrika, Antarktika,Asya, Avrupa, K-G Amerika ve Avustralya.


2.Levha sınır tipleri nelerdir? Şekil çizerek gösteriniz.
Plaka tektoniği teorisine göre, kıtalar ilk başta pangea adıyla tek parçaydı. Tetis denizi vardı. Litosfer on iki kadar rijit plakaya bölünmüştür. Plakalar, kısmen sıvı halde ve zayıf astenosfer üzerinde kayarlar. Kıtalarda bu kayan plakalardan birinin içine gömülmüş bir şekilde ve pasif olarak sürüklenirler. Günümüzde dünya 7 kıtaya ayrılmıştır.  Bunlar; Afrika, Antarktika,Asya, Avrupa, K-G Amerika ve Avustralya.

Plakalar birbirlerinden uzaklaşırlar, kıtalar ayrılırlar.Plakalar hendeklerde, dağ yaklaşırlar.Plakalar, transform faylar boyunca, birbirlerine göre yanal hareketler yaparlar.

3- PLAKA TEKTONİĞİNİ HAREKETE GEÇİREN MEKANİZMALAR

  1. a) Plaka hareketlerinin nedeni, dalma-batma zonunda aşağıya doğru çekilmeleri, yayılma sırtlarında ise yanlara doğru itilmeleridir.
  2. b) Plakaların pasif hareketlerinin (sürüklenme) nedeni, mantoda oluşan konveksiyon akımlarıdır.
  3. c) Plaka, bir manto konveksiyon akımının soğumuş üst kesimine karşılık gelir. Akımın hareketleri ile bu soğumuş kesim, yani plaka, hareket eder.
  4. d) Mantoda konveksiyon akımları oluşur. Plaka hareketlerinin nedeni bu akımlardır.

4-Okyanusal ve kıtasal kabuğu karşılaştırınız?

Okyanusal Kabuk; Çoğunlukla bazalt bileşimlidir, Homojen bileşimlidir. Yer Kabuğunun yüzde 29’unu oluşturur, Düşük kotludur, daha incedir, daha yoğundur. Kıtasaldan daha gençtir. Kıtasal Kabuk: Genellikle granit bileşimlidir, Heterojen bileşimlidir. Yer Kabuğunun yüzde 71’ini oluşturur. Yüksek kotludur. Daha az yoğundur. Okyanusal levhalardan daha yaşlıdır.

5- Tektonik Olaylarla Isı Akısı Arasındaki İlişki ?

Kabukta üretilen ısı akısının bir kısmı aktif tektonik bölgelerde tektonik hareketlerden kaynaklanır, bir kısmı ise radyojenik ısı akısıdır. Tektonikle ilgili ısı akısı bileşeni jeolojik yaşa göre de değişir. Yaşlı tektonik birimler üzerinde düşük, genç kıvrımlarda yüksek ısı akısı ölçülmektedir. Dağ oluşumuna paralel doğrultularda yüksek ısı akısı ölçülmektedir.

6- CURIE SICAKLIĞI açıklayınız ? : Yeryüzünde mıknatıslanması en iyi olan mineral manyetit mineralidir. Kayaçlar içerisinde bulunan manyetit mineralleri belli bir sıcaklık değerine ulaştıklarında mevcut olan mıknatıslanmalarını kaybederler. Yani bu mineraller ferro manyetik özellikten para manyetik özelliğe geçiş yaparlar. Kayaçların mıknatıslanmalarını kaybettikleri ya da mıknatıslanmalarının zayıfladığı sıcaklığa Curie Sıcaklığı yada Curie Noktası adı verilmektedir. Ferromanyetik mineraller için Curie sıcaklığı 550±30 oC olarak bilinmektedir.

7-Okyanusal litosferin yine bir okyanusal litosfer altına dalması durumunu şekil çizerek anlatınız?

Okyanusal litosferin, okyanusal litosfer altına dalması hendegin olusumu ve birinin alta dalmasıyla baslar. Dalan levha 100 km derinlige ulastıgında, kısmi ergimelerle magma olusur. Yükselen magma okyanusal kabuk üstünde birikir ve volkanik bir topluluk olusturarak ada-yayı gelistirir. Yaydaki kayaçlar yüksek sıcaklık metamorfizmasına ve deformasyona ugrayabilir.

8.Okyanusal litosferin kıta kabuğu altına dalmasını şekil çizerek anlatınız.

Okyanusal litosferin, kıta kabugu altına dalması ile Kordiller veya And tipi kıta kenarı olusur.Hendegin olusumuylaokyanusal kabuk kıta kabugu altına dalar. Hendekte filis birikmeye baslar, melanj olusur.

9-SKS ,SKKSP, p SKIKS, PKJKPS, s PKIJKS dalga yayılım şekillerini çiziniz?

10- Benioff Zonunu Şekil çizerek gösteriniz?

Dalma-batma zonunun egimi 10-85° arasında degisir ve aktif sismititesi 600 km derinlige kadar izlenir. Bu zona Benioff zonu denir.  Dalma-batma zonu boyunca sıg, orta ve derin odaklı depremler gözlenir.