Yer Fiziği

Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrencilere evrenin güneş sisteminin ve dünyanın yapısını, fiziksel özelliklerini öğretmektir. Ayrıca yerkürenin katmanlarını ve bunların fiziksel özellklerini ayrıntılı olarak irdelenmek amaçlanmıştır. İzostasi, sismik hız, sönüm ve yoğunluk değişimleri öğretilmekte, yerkabuğunun ısısı ve ısı transferi ayrıntıları ile gösterilmektedir.

Konu başlıkları;

1.Evrenin tanımı ve birimleri

2.Güneş sistemi ve gezegenlerin özellikleri

3.Güneşin ayın ve gezegenlerin yapısı

4.Atmosferdeki tabakalar ve sirkülasyonlar

5.Yerin şekli, yerin iç yapısına genel bakış

6.Çekirdek ve iç yapısı

7.Süreksizlikler