Yapısal Jeoloji

Dersin amacı : Bu dersin amacı yerkabuğunun yapısal özelliklerini ve deformasyon süreçlerini öğretmektir.

Konu başlıkları:

1.Kayaçların kuvvetler altındaki davranışları

2.Çatlaklar, faylar, kıvrımlar

3.Uyumsuzluklar, klivaj, çizgisellik, budinaj

4.Levha tektoniği

5.Düzlemsel ve çizgisel yapıların tektonik konumları

6.V kuramı

7.Projeksiyonlar

8.Jeolojik harita ve kesit uygulamaları