Uygulamalı Sismoloji

Dersin amacı : Sismoloji ile ilgili uygulamalar, deprem parametrelerinin öğretilmesi, sismografların tanıtılması, sismogram okumaları, depremselliğin tanıtılması.
Konu başlıkları:
1.Elastik dalgaların tanecik hareketleri,
2.Yakın ve uzak olan deprem fazları
3.Zaman-uzaklık eğrileri
4.Elastik dalga fazlarının ayrımı
5.Dalga cephesi yöntemi
6.Işının en derin noktası
7.Magnitüd hesabı, azimut episantır uzaklığı, ışın parametresi
8.Sismograf transfer fonksiyonu, yapay sismograf hesaplanması.