Uygulamalı Saha Jeofiziği

Dersin amacı : Uygulamalı saha jeofiziğinin amacı öğrencilerin sismik, elektrik (özdirenç, SP ve IP), manyetik ve mikrotremor metodlarını arazide uygulayarak beceri kazanmalarını, alınan verilerin değerlendirmesinde ve yorumlanmasında bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını, ayrıca ekip olarak koordinasyonlu çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesini ve kamp hayatının tanıtılmasını amaçlamaktadır.
Konu başlıkları:
1.Teodolit-Nivo Tanıtımı
2.Takeometrik Ölçü Alımı
3.Manyetik Prospeksiyon Yöntemleri
4.Helmholtz Bobini ile Kalibrasyon
5.Düşey ve Yatay Bileşen Ölçümleri
6. Manyetik Prospeksiyon Büro Uygulaması
7.Rezistivite Yöntemi Uygulama Prensipleri
8. Kaydırma Schlumberger Uygulaması
9.Rezistivite Büro Uygulaması
10. Sismik Refraksiyon
11.Üçlü Atış Uygulaması
12.Topoğrafik Düzgünleme
13.Ayrık Zon Düzgünlemesi
14.Yol-Zaman