Süzgeç Teknikleri

Dersin amacı : Bu derste öğrenciler, jeofizik yöntemlerle toplanan verilere zaman, uzay ve frekans ortamlarında uygulanan süzgeçleme yöntemlerini ve sayısal süzgeç tasarımını öğrenecektir.
Konu başlıkları:
1.Doğrusal sistemler, 
2.Süzgeç kavramı, 
3.Zaman ve frekans ortamı, 
4.Frekans süzgeçleme, 
5.Klasik süzgeç tanımlaması, 
6.Dalgacık kavramı ve özellikleri, ters süzgeçleme, 
7.WienerKintchine kuramı, 
8.Ön kestirim ve biçimlendirme ters süzgeçler,
9.Wiener-Hopf ters süzgeç tasarımı, 
10.İki boyut süzgeç tasarımı, hız süzgeçleri, 
11.Entropi ve en yüksek entropi