Sondaj Tekniği

Dersin amacı : Sondaj dersi su, petrol, gaz ve sıcak su şeklingeki cevherlerin yeryüzüne çıkartılması, zeminle ilgili özelliklerin belirlenmesi ve zemin iyileştirmesini sağlamak için açılan sondajların tiplerini, sondajlarda kullanılan makine, takım dizisi ve yardımcı gereçlerin tanıtılmasını, karotiyer tiplerinin ve matkap çeşitlerinin bilinmesini, Standart Penetrasyon (SPT), Vane, ve Pressiometre deneylerinin yapılışını, borulama, çakıllama ve yalıtım yapılma tekniklerinin bilinmesini amaçlar.
Konu başlıkları:
1.Kayaların fiziksel dirençleri
2.Delici aletlerin mekanik özellikleri
3.Sondajın tanımı, amacı, teknoloji ve türleri
4.Etimoloji, kuru delme, borulama, tecrit
5.Çakıllama ve filtreleme
6.İşletme kuyularının iyileştirilmesi
7.Malzeme, arazi, personel ve diğer etkenler
8.Yağlama, numune alma, hazırlama ve belirleme
9.Sondajcılık işletmeciliği
10.Delici aletlerin mekanik özelllikleri, karbürler, elmas, kaya yumuşatıcılar
11.Kesici ve delici alet tipleri12.Sondaj makinaları