Sismotektonik

Dersin amacı : Depremler ve yer yapısı arasındaki ilişkinin anlatılması amaçlanmaktadır.
Konu başlıkları:
1.Deprem sismolojisinin temelleri
2.Deprem parametreleri
3.Yeryuvarının depremselliği
4.Deprem zararları, deprem istatistiği, sismik çekince, odak mekanizmaları
5.Levha hareketleri, levha tekniği
6.Türkiye’nin diri fayları ve depremselliği
7.Depremlerinin önceden belirlenmesi.