Sismik Yorumlama

Dersin amacı : Sismik yorumlama dersinin amacı, veri işlem aşamalarından geçerek elde edilen son sismik yansıma kesitleri üzerinde tabakaların ayırt edilmesini, fay ve kırıkların belirlenmesini, parlak(bright spots) ve karanlık (dim spots) noktaların belirlenmesini, ve rezerv hesabının yapılmasını, ilgilenilen tabakaların zaman ve uzaklık cinsinden kalınlık ve derinlik kontur haritalarının hazırlanmasını ve sondaj yerlerinin belirlenmesini içermektedir.
Konu başlıkları:
1.Sismik veri işlem
2.Stragrafik tuzakların belirlenmesi
3.Tuzaklar, çözümleme
4.Sismik izlerin modellemesi
5.Doğrudan hidrokarbon belirlenmesi
6.Dolaylı yoldan hidrokarbon belirlenmesi
7.Kompleks iz analizi, migrasyon