Sismik Arama

Dersin amacı : Sismik Arama dersi yapay bir enerji kaynağından çıkan ve yansıyarak ve kırılarak alıcılara gelen sismik dalgaları kullanarak yeraltındaki sığ ve derin jeolojik yapıların derinlik, kalınlık, şekil ve eğimlerinin bulunmasını, onların dinamik özelliklerinin hesaplanmasını, gaz ve petrol kapanlarının görüntülenmesini, kömür ve su içeren zonların tespit edilmesini ve tektonizmanın ortaya çıkartılmasını amaçlamaktadır.
Konu başlıkları:
1.Basit fiziksel tanımlar
2.Sismik dalga çeşitleri ve yayılmaları
3.Işın teorisi
4.Sismik dalga izlerinin geometrisi
5.Arazi çalışmaları
6.Enerji kaynakları
7.Veri toplama metodları
8.Jeofon