Mühendislik Jeofiziği

Dersin amacı : Mühendislik yapılarının zemin incelemelerini yapabilme, ekonomik değeri olan yer altı aramaları yapabilme.
Konu başlıkları:
1.Kayaçların mühendislik parametreleri
2.Kayaçların mekanik karakteristikleri
3.Kayaçların deneysel ölçümleri
4.Jeofizik yöntemler kullanarak kayaçların elastik parametrelerinin hesaplanması
5.Kayaçların taşıma gücü ve emniyetli taşıma gücü
6.Titreşimcik (mikrotremör) ölçümleri ve yerin doğal titreşim periyodu ve frekansı
7.Baraj yeri seçimi, tünel yeri seçimi, yol ve zemin etütleri
8.Sıvılaşma, sıvılaşma analizleri
9.Maden araştırmaları
10.Yer radar yöntemine genel bakış.