Mineraller Ve Özellikleri

Mineral İsmi:Kuvars

Şekil:Prizmatik

Renk:Siyah

Çizgi rengi:yok

Sertlik: Camı çiziyor 7

Dilinim:yok

Kristal biçimi:Trigonal – Hegzagonal

Diğer Özellikler(tat,koku,manyetik): Genellikle renksiz, bazen beyaz; şeffaf-yarı şeffaf, Kristal şekli, camsı görünümü

Ana mineral grubu: Slikat grubu (tetraslikat)

Parajenez: (hangi Tip kayaçlarda bulunur) Asidik magmatik,metamorfik,sedimanter

kayaçlarda bulunur.

Mineral İsmi:Granat

Şekil:Kübik sistem

Renk:Koyu Yeşil

Çizgi rengi:yok

Sertlik: Camı çizdi yaklaşık 6

Dilinim:yok

Kristal biçimi:Trigonal

Diğer Özellikler(tat,koku,manyetik): Parlak,sert,camsı, özgül ağırlığı ve rengi

Ana mineral grubu: –

Parajenez: (hangi Tip kayaçlarda bulunur) Asidik magmatik,metamorfik,sedimanter kayaçlarda bulunur.

Mineral İsmi: Muskovit

Şekil: tabakalı slikatlerden,yapraksı

Renk: Renksiz; bazen açık gri, yeşil, sarı, kahverengi ve eflatun’un değişik tonlarında; gül kırmızısı, koyu yakut kırmızısı; şeffaf-yarı şeffaf

Çizgi rengi:Yok

Sertlik: Tırnak çizer < 2,5

Dilinim:yok- (001) mükemmel

Kristal biçimi: Monoklinik slikat grubu

Diğer Özellikler(tat,koku,manyetik): parlak yaprak yaprak ayrılıyor, Yapraksı, levhamsı kristal formu, rengi ve parlaklığı

Ana mineral grubu: filoslikatlardan

Parajenez: (hangi Tip kayaçlarda bulunur) :metamorfik ve sedimanter kayaçlarda

Mineral İsmi: Aragonit

Şekil: prizmatik

Renk: Toprak rengi

Çizgi rengi: yok-beyaz

Sertlik: cam çizmez,toplu iğne çizer <5

Dilinim: yok

Kristal biçimi: İkizlenme göstermeyen türleri nadir, iğnemsi, bazen levha şekillidir. Güçlü ikizlenme gösteren türleri iğnemsi, prizmatik, lifsi, pizolitik, sarkıt ve sütun şekillidir

Diğer Özellikler(tat,koku,manyetik): yarı şeffaf,biraz ağır,toprak sarımsı renk

Ana mineral grubu: Karbonat

Parajenez: (hangi Tip kayaçlarda bulunur) : magmatik ve evopolitik kayaçlarda,  metamorfik ve sedimanter kayalarda

Mineral İsmi:Halit

Şekil: Kübik

Renk: Renksiz, beyaz, sarı, turuncu, kırmızımsı, mor, mavi; şeffaf-yarışeffaf

Çizgi rengi:

Sertlik: <2,5

Dilinim: {001} mükemmel

Kristal biçimi: Çoğunlukla kübik kristalli; masif, tanesel, kompakt

Diğer Özellikler(tat,koku,manyetik): şekli, tadı, Renksiz

Ana mineral grubu: –

Parajenez: (hangi Tip kayaçlarda bulunur) Sedimanter kayaçlarda Jips, anhidrit gibi maddelerle birlikte bulunur.


Mineral İsmi: Smitsonit

Şekil: pürüzlü yüzeyli, masif

Renk: Beyaz,gri

Çizgi rengi: Beyaz

Sertlik: 4 – 4.5

Dilinim: {10-11} mükemmel

Kristal biçimi: Hegzagonal

Diğer Özellikler(tat,koku,manyetik): Camsı parlaklık, Dilinimi, yüksek özgül ağırlığı

Ana mineral grubu: –

Parajenez: (hangi Tip kayaçlarda bulunur) –

 

Daha Fazla Madde-ve-Mineraller