Kuyu Logları

Dersin amacı : Bu dersin amacı öğrencilere Kuyu Loglarını tanıtmak,temel kavram ve prensipleri vermek,uygulama örnekleri ile konunun pekişmesini sağlamak,Arazi uygulamalarından örnekler vererek değerlendirme ve yorum aşamalarını oluşturmalarını sağlamak.
Konu başlıkları:
1.Mekanik Sondaj Tanıtımı
2.Genel Kuyu logları tanıtımı
3.Formasyon Faktörü
4.Tuzluluk ve Rezistivite Ilişkisi
5.Doğal Potansiyel
6.Statik SP, Baz Hattı Değişimi, Tek Elektrotlar
7.Rezistivite logu, Normal Rezistivite
8.Lateral Log, Kalker Logu, Indüksiyon Logları, Mikrologlar, Sonic Loglar, Radyoaktif Loglar