Jeomanyetizma

Dersin amacı : Bu dersin amacı öğrencilere yermanyetik alanının geçmişi, oluşumu hakkında gereken bilgileri vermektir. Ye rmanyetik alanının bileşenleri, değişimleri, paleomanyetizma ve arkeomanyetizma hakkında genel bilgilerle donatmaktır. Arzide örnek alma ve laboratuvarda işleme öğretilmekte, dipol, dinamo teorisi ve jeomanyetik terslenmeler gösterilmektedir.

Konu başlıkları:
1.Tarihsel gelişim 
2.Yermanyetik alanın kaynağı bileşenleri
3.Yermanyetik alanının değişimleri
4.Yermagnetik küresel harmonik analizi 
5.Dipol alanı 
6.Kutupların ters dönmesi