Jeofizikte Programlama

Dersin amacı:Bu derste öğrenciler, verilen herhangi bir problem için algoritma geliştirme, akış diyagramı çizme ve bu problemi çözen bir MATLAB bilgisayar programı geliştirmeyi öğrenecektir.
Konu başlıkları:
1.Matlab programının jeofizikte kullanımı