Jeofizik Mühendisliğine Giriş

Dersin amacı : Dersin amacı jeofiziğin ilgi alanlarının tanıtılması, jeofiziğin tarihsel gelişimini ve diğer bilimlerle olan ilişkilerini açıklamaktır.

Konu başlıkları;

1.Jeofizik nedir? 

2.Jeofiziğin temel araştırma konular.

4.Jeofiziğin ana bilim dalları

5.İş imkanları