Jeodinamik

Dersin amacı:Yeryüzünün jeodinamik yapısını öğrencilere öğretmektir.
Konu başlıkları:
1.Üst manto ve kabuk
2.Türkiye’nin kabuk yapısı
3.Neotektoniği
4.Küresel levha tektoniği
5.Kenar türleri
6.Levha tektoniği elemanları
7.Sıcak nokta, manto sorgucu, dom, üçlü eklem 

8.Karkıl, yarık erüpsiyon tipleri, rift vadisi gelişimi, üçlü eklem kinematiği
9.Dalma batma tipleri, adayayı tipleri, yayardı çukuru gelişimi, okyanus kabuğunda levha ortası volkanlar
10.Transform fay türleri, hendek türleri, ofiyolitik napları, düşey kabuk hareketleri, levha hızlarının tespiti