İş ve Meslek Hukuku

Dersin amacı :Bu dersin amacı yerbilimleri ile ilgili Yasa ve Yönetmelikleri bilmek, Afet Yasa ve Yönetmeliklerini bilmek, Ekip Çalışması yapabilmek,mühendislik etiğini ve kurallarına bilmektir.
Konu başlıkları:

1.Maden Hukuku Kapsamına Giren Mineral ve Maden Tipleri
2.Mermer Yataklarının Ayrıcalığı
3.Taşocakları, Maden, Mermer ve Taşocaklarının Kapatılmasında Yasal Işlemler
4.Petrol Hukuku
5.Madenler Üzerindeki Devlet Hukukunun Serbest Piyasa Ekonomisindeki Yeri
6.Saha Kapatma Esasları ve Bir Sahanın Düşmesindeki Yasal Esaslar
7.Yeraltı Kaynakları ile ilgili Araştırma