Gravite Arama

Dersin amacı : Bu dersin amacı arama jeofiziği yöntemlerinden Gravite Arama Yöntemi üzerine donanımlı öğrenciler yetiştirmektir.

Konu başlıkları:
1.Gravite haritalarının hazırlanması
2.Örnekleme ve haritanın gridlenmesi
3.Yoğunluk tayinleri rezerv tayini, topografya düzeltme, türev yöntemleri, kütle yanal sınırı tayini, 
4.Analitik uzanım yöntemleri, Fourier tekniği ile kütle derinlik tayini
5.Model kütle uygulamaları
6.Haritanın değerlendirilmesi
7.Talwani tekniği üzerine çalışmalar